34. LILLY JUNIOR Dečiji sajam biće održan 18. i 19. maja 2024. godine u TC GALERIJA u Beogradu

Logopedski kalendar od 0 do 3 godine – pitanja i dileme – večiti problem zabrinutih roditelja

Dragi roditelji, za Vas smo napravili lodopedski kalendar da bi Vam bilo lakše da pratite govorno-jezički razvoj vašeg deteta i da biste znali da li i kada treba da posetite logopeda. Ljubičastim slovima označena su eventualna odstupanja od razvojnih normi koja treba da budu alarm kada se treba zapitati da li je sve u redu sa govorom i sluhom Vašeg deteta.

0 – 4 MESECA

– Reaguje na iznenadne zvukove i šumove.

– Dobro otvara i zatvara usta i dobro guta.

– Povezuje tri različita vokala (eau…).

– Raspoloženje izražava glasanjem, smejanjem ili plakanjem, igra se vokalnim organima (guče smenjujući samoglasnike i suglasnike).

– Oko 3. meseca se javlja prvo udvostručivanje slogova („ba“, „ga“), preteča bezvučnih ploziva P,T.

Ako se vaše dete ne glasa, ne guče, ne počinje da udvaja slogove, ne reaguje na iznenadne zvuke i šumove.

4 – 8 MESECI

– Okreće se prema onome ko govori.

– Povezuje vokale u slogove.

– Na govor majke odgovara gukanjem i klicanjem.

– Vokalizuje dva glasa ili više njih, počinje spontano da brblja, povezuje vokale u slogove (PA, BA, APA, DA, TA, GA).

– Javlja se modulacija glasa po jačini, visini i dužini.

– Plače uz izgovaranje glasa M (m…m…m).

Dete na govor majke ne odgovara, ne prepoznaje glasove ukućana, ne reaguje na poziv po imenu, lavež psa, zvonjavu, ne vokalizuje bar dva glasa, ne modulira glas tonovima kao da peva. Ne okreće glavu u pravcu zvuka, ne razume značenje različitih zvukova, ne izgovara više slogova uz promenu jačine i visine tona. Ukoliko se u ovom periodu ne javi pokret glave u pravcu zvuka ili nema brbljanja sluh i govor Vašeg deteta se verovatno ne razvijaju adekvatno.

8 – 12 MESECI

– Razume nekoliko reči, sluša i oponaša zvukove iz okoline, ima više reči sa spajanjem istih slogova (baba, mama, tata) što dovodi i do prve smislene reči, pokušava da izgovori nove reči spontano i uz podsticaj.

– Tapše rukama na poznate pesmice, odgovara gestom na pitalice „Gde zeka pije vodu?“ i „Gde je pametna glava?“, reaguje na zabranu prekidom aktivnosti, samostalno prinosi hranu ustima, oponaša jednostavne radnje ukućana (plazi jezik, kašlje, žmuri), pokazuje prstom, javlja se interesovanje za decu i odrasle.

– Razume gestove i jednostavne nalog „Daj“, „Dođi.“, „Nemoj.“

– Posmatra i dodiruje svoj lik u ogledalu.

– Reaguje na svoje ime.

Dete ne sluša pažljivo i ne pokušava da imitira zvuke i onomatopeje, ne razume ili ne zna ni jednu reč, ne reguje na nalog, ne okreće se ka osobi koja ga zove, ne izvršava jednostavne naloge tipa ”Dođi!“, ”Nemoj!”. Ne uspostavlja kontakt oči u oči.

12 – 18 MESECI

– Dobri pokreti usana, jezika i mekog nepca.

– Prepoznaje likove i predmete na slici (pas, krava, lopta), na zahtev pokazuje predmete iz neposredne okoline, ume da pokaže na sebi delove tela (oko, glava, nos).

– Aktivno koristi oko 6-20 reči (uglavnom imenice), intonacija brbljanja je slična intonaciji rečenice, upotrebljava frazu od dve reči (Mama mleko, daj to) ili kombinaciju reči i gesta.

Spontano imenuje poznate predmete.
Dete ne može imenovati ni jedan predmet na zahtev, ne razume da poznate stvari i osobe imaju imena, ne koristi rečenicu od jedne reči ili reč i gest. Ne upotrebljava frazu od dve reči tipa “Mama lopta”.

18 MESECI – 2 GODINE

– Izvršava nalog od 2 radnje.

– Koristi imenice, glagole i prideve, zna nekoliko jednostavnih fraza i rečenica od tri reči.

– Izgovara sve vokale i neke konsonante (p, b, t, d, m, n, j, v, k, g).

– Zna da imenuje predmete i da traži šta želi, na zahtev ume da oponaša pojedine životinje (onomatopeja).

– Izgovara svoje ime na zahtev.

– Prepoznaje 8-12 slika koje mu se imenuju.

– Upotrebljava 250-300 reči.

– Adekvatno odgovara na pitanja sa „DA“ ili „NE“, razume i odgovara na jednostavna pitanja.

– Komentariše dok crta.

– Upoređuje dva slična predmeta ili jednostavne slike.

– Ume da pokaže nečije oko, nos, ruku,…

Ako dete ne odgovara kako se zove, ne zna da imenuje predmete kao što su lopta, lutka, ne pokazuje na zahtev ”Pokaži auto!”.

Ako govorne aktivnosti izostaju OBAVEZNO proverite sluh vašeg deteta i odvedete ga kod logopeda koji će proceniti govorno-jezički status deteta i u skladu sa tim predložiti adekvatan tretman. Period do treće godine je kritičan period za razvoj jezičkih sposobnosti!

 

Izvor: Zelena ucionica

 

Nema komentara

Оставите одговор

To Top