34. LILLY JUNIOR Dečiji sajam biće održan 18. i 19. maja 2024. godine u TC GALERIJA u Beogradu

Zbog različitog tumačenja propisa Ministarstva prosvete posledice snose učenici

Đaci diskriminisani zbog učešća na takmičenjima
Neki učenici sprečeni su da učestvuju na takmičenjima iz pojednih predmeta, jer škole različito tumače Stručno uputstvo o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola.

Taj propis, naime, predviđa da učenik može učestvovati na takmičenju iz najviše dva nastavna predmeta i jednog vannastavnog oblika ili iz jednog predmeta i dva vannastavna oblika obrazovno-vaspitnog rada, osim ako se takmiči iz oblasti umetnosti (muzičke i baletske škole).

Neke škole ovo uputstvo smatraju obavezujućim i brane svojim đacima da izađu na više od dva takmičenja iz školskih predmeta, dok ga druge zanemaruju i ne postavljaju ograničenja. Ima i primera da svaki razredni starešina postavlja svoja pravila, pa je tako u okviru iste škole neki đaci mogu da izađu samo na dva takmičenjima dok za druge to ne važi. Kreativnost škola u tumačenju propisa je neverovatna – juče smo dobili i objašnjenje jednog direktora da se za svaki predmet biraju po dva učenika po odeljenju, a ako u nekom nema toliko zainteresovanih, kvota se popunjava tako što se poveća broj učesnika iz drugog odeljenja.

U Ministarstvu kažu da je Stručno uputstvo preporuka školama kako da postupaju u pogledu organizacije i sprovođenja takmičenja, da bi se ujednačile procedure i kvalitet. “S obzirom da Stručno uputstvo predstavlja podršku i pomoć školama, smatramo da treba da postupaju u skladu sa njim u situacijama koje su u interesu učenika”, navodi se u pisanom odgovoru upućenom našoj redakciji. Međutim, konkretan odgovor koje su to situacije, šta se dešava ako škole ne postupe po uputstvu i da li snose neke sankcije, nismo dobili ni posle dva pokušaja.

U Ministarstvu ističu da su razlozi za ograničenje “bazirani na pedagoškim principima i zaštiti prava i interesa učenika”, te da “preporuka ima pedagoško opravdanje sa ciljem smanjivanja opterećenja učenika, kao i povećanja obuhvata takmičara”.

– Mi nikada nismo ograničavali učenike, niti smo odbili neko dete ako je htelo da izađe na više takmičenja, ali đacima uvek savetujemo da se koncentrišu na predmete koji im najbolje idu, da se ne bi rasplinjavali previše. A da li je to jedno, dva ili tri takmičenja odluka je na njima, u dogovoru sa predmetnim nastavnicima – kaže za Danas Sanja Radmilović, direktorka OŠ “Stari grad”.

Učenici kojima škola brani da izađu na više od dva takmičenja ostaje da se s tim pomire ili da njihovi roditelji isteruju pravdu sa direktorima. Bar tako se može zaključiti iz objašnjenja Ministarstva prosvete da je “direktor po zakonu nadležan da odlučuje o pravima učenika, što podrazumeva i učešće na takmičenjima”. Ministarstvo tvrdi da “direktor treba da na osnovu vrednovanja i preporuka predmetnih nastavnika, sagleda razloge i opravdanost učešća učenika u takmičenjima”, te da se “prilikom odlučivanja o pravima učenika direktor ustanove rukovodi opštim principima i ciljevima obrazovanja i vaspitanja, među kojima je i pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj svakog deteta, u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima”. Nekoliko direktora sa kojima smo juče razgovarali tvrde da se ovim pitanjem nikada nisu bavili.

Umesto ovako nemuštih objašnjenja najlogičnije bi bilo da Ministarstvo pošalje jasno uputstvo školama kako da se ponašaju da bi svi đaci bili ravnopravni, a ne da neki budu diskriminisani, jer u sistemu obrazovanja nema nikakve kontrole. Tim pre što aktuelni ministar ponovo vraća vrednovanje takmičenja pri upisu u srednje škole. A upravo je to, ističu u školama, velika motivacija učenika da u njima učestvuju. Drugi razlog je činjenica da su rezultati sa takmičenja jedan od ključnih kriterijuma za izbor đaka generacije, što je još jedna tema koja izaziva dosta kontroverzi, a čime će se Danas baviti narednih dana.

Preklapanje takmičenja
Povodom informacija da je pomerena satnica okružnog takmičenja iz srpskog jezika za učenike osnovne škole, jer se poklapa sa Republičkim takmičenjem iz fizike, iz Društva za srpski jezik to demantuju, napominjući da će ono biti održano u nedelju u 10 sati. Kako saznajemo, početak Republičkog takmičenja iz fizike, koje se održava istog dana u Šapcu, pomeren je sa 14 na 10 sati. U Društvu fizičara Srbije kažu da su bili prinuđeni da pomere početak takmičenja jer ono traje tri sata, te da bi se u suprotnom pregledanje, žalbe i objavljivanje rezultata odužilo do kasno u noć.

 

 

Izvor: Zelena  ucionica

Nema komentara

Оставите одговор

To Top